Tag: thủy lợi

Nga Sơn đẩy mạnh công tác tạo nguồn phát triển đảng...

0
Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, các cấp ủy đảng trên địa bàn huyện Nga Sơn đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo...

Huyện Nga Sơn tập trung đầu tư cải tạo, nâng cấp...

0
Chỉ đạo đẩy mạnh cải tạo, nâng cấp, kiên cố hóa hệ thống giao thông thủy lợi nội đồng, thời gian qua, Ban Thường...

Chi nhánh thủy lợi Nga Sơn: Tập trung khắc phục khó...

0
Vụ chiêm-xuân năm 2017, Chi nhánh thủy lợi Nga Sơn có nhiệm vụ phục vụ tưới cho nông dân trên địa bàn gieo trồng...

Chi nhánh thủy lợi Nga Sơn tổ chức hội nghị tổng...

0
Sáng ngày 15/12, chi nhánh thủy lợi Nga Sơn trọng thể tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai phương...