Tag: thương binh liệt sĩ

Nga Sơn thắm đượm nghĩa tình

0
Chúng tôi có dịp trở lại Nga Sơn – một vùng quê giàu truyền thống yêu nước và cách mạng vào một ngày trung...