Tag: thu nhập cao

Vùng chuyên canh rau màu xã Nga Trường cho thu nhập...

0
Xã Nga Trường (Nga Sơn) hiện có 100 ha đất cát pha màu mỡ trên các cánh đồng cao, được người dân địa phương...