Tag: thu dung

Thành lập các cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 tại...

0
UBND tỉnh Thanh Hoá vừa ban hành các quyết định thành lập cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 cơ sở 2 huyện Nga...