Tag: thủ công

Huyện Nga Sơn: Giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt 32,7...

0
Quý I-2018, giá trị hàng hóa xuất khẩu của huyện Nga Sơn đạt 32,7 triệu USD, bằng 29,7% kế hoạch đề ra và bằng...

Chiếu cói Nga Sơn nay đã đổi thay nhiều

0
Dệt chiếu bằng đôi tay thủ công, hiển nhiên là truyền thống của nghề này. Đây cũng là dịp để người thợ thủ công...

Đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm ở huyện...

0
Thời gian qua, huyện Nga Sơn đã tập trung làm tốt công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao...