Tag: THPT 2022

Chuẩn bị tốt các điều kiện cho kỳ thi tốt nghiệp...

0
Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo thì kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 được triển khai như năm 2021. Để kỳ thi...