Tag: thời tiết

Cần có giải pháp bảo vệ lúa mùa trong thời tiết...

0
Đến thời điểm này, toàn tỉnh đã gieo cấy lúa vụ mùa đạt gần 80% diện tích. Tuy nhiên, nắng nóng, nhiệt độ tăng...