Tag: thoát nghèo

Nghề nuôi ong – Cơ hội thoát nghèo và làm giàu

0
Với 11 huyện miền núi và một số xã miền núi, trung du, Thanh Hóa có nhiều lợi thế phát triển nghề nuôi ong...

Nga Sơn – Giúp hội viên phụ nữ thoát nghèo bền...

0
Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Nga Sơn đã triển khai sâu rộng phong trào phụ nữ thi đua làm kinh tế giỏi và...