Tag: thoát nghèo

Nga Sơn – Giúp hội viên phụ nữ thoát nghèo bền...

0
Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Nga Sơn đã triển khai sâu rộng phong trào phụ nữ thi đua làm kinh tế giỏi và...