Tag: thiệt hại

Thanh Hoá: Tiếp tục các hoạt động ủng hộ đồng bào...

0
Những ngày qua, nhiều cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức… trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá tiếp tục tổ chức nhiều đoàn...