Tag: thiên chúa giáo

Đồng bào công giáo Nga Sơn tích cực phát triển kinh...

0
Nga Sơn là huyện có đông đồng bào theo đạo công giáo, với trên 27.000 giáo dân (chiếm 17% dân số toàn huyện). Toàn...