Tag: thị trường

Huyện Nga Sơn: Phát triển vùng chuyên canh dưa gắn với...

0
Vụ xuân 2016, huyện Nga Sơn quy hoạch 14 ha vùng chuyên canh dưa tại các xã Nga Yên và Nga Hưng. Mỗi ha...