Tag: thí điểm

Xã Nga An trồng thí điểm 1,6 ha cây măng tây...

0
Nhằm nâng cao thu nhập cho người dân, tăng hiệu quả sử dụng đất và từng bước chuyển dịch cơ cấu cây trồng,...