Tag: tập trung đất đai

Huyện Nga Sơn tập trung tích tụ ruộng đất, phát triển...

0
Để hoàn thành mục tiêu tích tụ, tập trung 900 ha đất sản xuất nông nghiệp quy mô lớn trong giai đoạn 2019-...