Tag: sử dụng

Huyện Nga Sơn tăng cường công tác quản lý, sử dụng...

0
Quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai chính là một trong những yếu tố quan trọng tác động đến phát triển kinh tế...