Tag: sở y tế

Tặng y cụ cấp cứu tại chỗ cho nhân dân Nga...

0
Nhằm giúp người dân huyện Nga Sơn chủ động hơn trong phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Sở Y tế Thanh...