Tag: sơ thẩm

Mạo nhận có quan hệ với lãnh đạo cấp cao để...

0
Hưng không có nghề nghiệp ổn định, nhưng tự nhận đang công tác tại một cơ quan Bộ và có nhiều quan hệ. Tưởng...