Tag: sinh vật cảnh

LẠ: Một cây sanh cao vỏn vẹn 80cm ở Thanh Hóa,...

0
Một cây sanh ở Thanh Hóa có chiều cao chỉ vọn vẹn khoảng 80cm, đường kính thân gần 20cm, cây có dáng thế rất...