Tag: sea games

Nguyễn Văn Lai – Một người con Nga Sơn giành HC...

0
Nguyễn Văn Lai giành HC vàng nội dung 5.000m dù ngày hôm trước việc kiểm tra doping khiến anh 0h30 sáng mới có thể...