Tag: sản lượng thủy sản

Huyện Nga Sơn: Tổng sản lượng thủy sản khai thác và...

0
6 tháng đầu năm, tổng sản lượng thủy sản khai thác và nuôi trồng huyện Nga Sơn đạt hơn 3.241 tấn; trong đó,...

2 tháng đầu năm, sản lượng khai thác, nuôi trồng thủy...

0
Theo thống kê của UBND huyện Nga Sơn, 2 tháng đầu năm 2019, tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản đạt...