Tag: sản lượng

2 tháng đầu năm, sản lượng khai thác, nuôi trồng thủy...

0
Theo thống kê của UBND huyện Nga Sơn, 2 tháng đầu năm 2019, tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản đạt...

Huyện Nga Sơn: Sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy...

0
9 tháng đầu năm 2018, tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản của huyện Nga Sơn đạt 4.588 tấn; trong...