Tag: rết biển

Giun lửa ăn ngao lan rộng ở Thanh Hoá

0
Sau khi ăn sạch nhiều bãi ngao ở Ninh Bình, loài giun lửa tràn sang vùng biển quanh khu vực đảo Nẹ khiến người...