Tag: rau sạch

Nga Sơn phát triển mô hình trồng rau trong nhà lưới

0
Do chủ động chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cơ cấu cây trồng và kịp thời ban hành nhiều cơ chế hỗ trợ...

Huyện Nga Sơn nhân rộng các mô hình sản xuất cho...

0
Xác định xây dựng các mô hình phát triển sản xuất là bước đi quan trọng trong việc nâng cao thu nhập cho người...