Tag: rác

Nga Sơn nỗ lực khắc phục ô nhiễm môi trường do...

0
Ở một huyện có dân số gần 200 nghìn người như Nga Sơn thì lượng rác thải sinh hoạt hàng ngày là rất lớn,...

Dân dựng lều trại phản đối bãi rác gây ô nhiễm...

0
Quá bức xúc trước tình trạng bãi rác gây ô nhiễm môi trường, nhiều hộ dân tại xã Nga Giáp, huyện Nga Sơn (Thanh...