Tag: quỹ vì người nghèo

Đại hội Đại biểu những người Công giáo Xây dựng và...

0
Ngày 25/7/2022, Ban Đoàn kết Công giáo huyện Nga Sơn tổ chức Đại hội Đại biểu những người Công giáo Việt Nam Xây dựng...