Tag: quốc phòng an ninh

Kỳ họp thứ IV HĐND xã Nga Trường khóa XX nhiệm...

0
Ngày 20/07/2022, HĐND xã Nga Trường đã tổ chức kỳ họp thứ IV khoá XX nhiệm kỳ 2021 - 2026 Tại kỳ họp, các vị...