Tag: quốc phòng

Huyện Nga Sơn tổng kết công tác Quốc phòng – An...

0
Ngày 26/12/208, Huyện Nga Sơn đã tổng kết công tác Quốc phòng – An ninh năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ...

Đảng bộ huyện Nga Sơn đưa nghị quyết của Đảng vào...

0
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Nga Sơn lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra 25 chỉ tiêu chủ yếu về phát...