Home Tags Quảng bá sản phẩm

Tag: quảng bá sản phẩm

Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp huyện...

 Nhờ thực hiện các giải pháp thu hút đầu tư, khuyến khích và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp...

Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu – thủ công nghiệp...

 Hiện nay, trên địa bàn huyện Nga Sơn có 270 doanh nghiệp (DN), trong đó có 8 DN khai thác đá, sản...