Tag: quản lý nhà nước

Bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức Quản lý Nhà nước...

0
Ngày 11 /09/2022, Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Huyện ủy Nga Sơn tổ chức bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến...

Khai giảng lớp Bồi dưỡng Kiến thức Quản lý Nhà nước...

0
Ngày 03/06/2022, Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Huyện ủy Nga Sơn tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng Kiến thức...