Tag: phủ sến

Khánh thành Di tích lịch sử cách mạng Phủ Sến, xã...

0
Ngày 2/5, xã Nga Thắng, huyện Nga Sơn đã khánh thành Di tích lịch sử cách mạng Phủ Sến. Di tích Phủ sến đã...