Tag: phòng chống cháy nổ

Đẩy mạnh công tác PCCC trên địa bàn huyện Nga Sơn

0
Trong thời gian vừa qua trên đại bàn huyện Nga sơn xảy ra 05 vụ cháy lớn. Trong đó có 02 vụ cháy nhà...