Tag: phòng cháy chữa cháy

Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu hộ...

0
Sáng ngày 24/6/2022 tại cổng phía Bắc Chợ huyện Nga Sơn, Công an huyện Nga Sơn phối hợp với phòng PC07- Công an tỉnh...