Tag: phổ cập

Phòng Giáo dục & Đào tạo Nga Sơn – một năm...

0
Tiếp nối truyền thống của vùng đất hiếu học, năm học 2016-2017, Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) đã tập trung...

Phòng GD&ĐT Nga Sơn, Thanh Hóa: 100% xã, thị trấn đạt...

0
Tiếp nối truyền thống của vùng đất hiếu học, năm học 2016 - 2017, Phòng GD&ĐT Nga Sơn đã tập trung chỉ đạo các...