Home Tags Phát triển

Tag: phát triển

Huyện Nga Sơn phát huy nội lực để giảm nghèo bền...

Để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, cùng với sự đổi mới về phương pháp, đổi mới trong xây dựng và triển...

Huyện Nga Sơn – Thanh Hóa: Trên con đường phát triển...

Năm 2016 huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) có nhiều ngày lễ kỷ niệm lớn cùng với đó Chính quyền và người dân Nga Sơn...

Phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng Nga Sơn ngày...

Ngày 20-8-1945, Ủy ban Cách mạng lâm thời Nga Sơn được thành lập. Chính quyền cách mạng non trẻ của huyện Nga Sơn mới...

Tín dụng chính sách với làng nghề chiếu cói truyền thống

KTNT - Chiếu cói Nga Sơn (Thanh Hoá) nổi tiếng từ xưa và đã đi vào ca dao của người Việt Nam. “Chiếu Nga...

Nga Sơn – Khởi sắc một vùng quê

Những ngày cuối tháng 8, chúng tôi có dịp về Nga Tiến – xã ven biển của huyện Nga Sơn. Trong cái nắng nhẹ...

Nga Sơn – Thanh Hóa: Trên đà phát triển

Năm 2015 là năm bản lề cho sự phát triển giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh Thanh Hóa nói chung, huyện Nga Sơn...

[Video] Nga Sơn trên đường phát triển

5644 tỷ đồng là nguồn vốn được Nga Sơn huy động để phát triển kết cấu hạ tầng trong giai đoạn 2010 - 2015,...

Nga Sơn phấn khởi vào Xuân

Năm 2014, chính quyền và nhân dân huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, đạt nhiều thành tựu...