Tag: phát triển nông nghiệp

Huyện Nga Sơn tập trung tích tụ ruộng đất, phát triển...

0
Để hoàn thành mục tiêu tích tụ, tập trung 900 ha đất sản xuất nông nghiệp quy mô lớn trong giai đoạn 2019-...

Vai trò của khoa học và công nghệ trong phát triển...

0
 Hơn 7 năm thực hiện Quyết định số 27/QĐ-TTg ngày 5-1-2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chương trình khoa học...