Tags Phát triển kinh tế

Tag: phát triển kinh tế

Xuân này ở vùng quê biển xứ Thanh

Không biết có phải bắt được cái duyên của nhau mà mỗi lần về thăm Nga Sơn vùng quê biển Bắc Thanh...

Huyện Nga Sơn – Thanh Hoá: Thành tựu và định hướng...

 Năm 2018, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và có hiệu quả của các cấp ủy đảng, chính quyền,...

Phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng Nga Sơn ngày...

Ngày 20-8-1945, Ủy ban Cách mạng lâm thời Nga Sơn được thành lập. Chính quyền cách mạng non trẻ của huyện Nga Sơn mới...

Đảng bộ Nga Sơn: Làm theo lời Bác từ những việc...

Sau hơn 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, Đảng bộ Nga Sơn đã đạt được nhiều kết quả từ...

Nga Tiến tập trung phát triển kinh tế nông nghiệp nâng...

Nga Tiến là một trong ba xã của huyện Nga Sơn được hưởng cơ chế hỗ trợ các xã bãi ngang của nhà nước....