Tag: phật đản

Chùa Kim Liên huyện Nga Sơn tổ chức Đại Lễ Phật...

0
Hàng năm, cứ đến mùa trăng tròn tháng tư âm lịch, tất cả các phật tử thập phương đều hân hoan tưởng nhớ đến...

Huyện Nga Sơn tổ chức Đại lễ Kính mừng Phật Đản

0
Đại lễ Phật Đản đang được diễn ra khắp cả nước, từ thành thị đến nông thôn, từ đồng bằng đến miền núi, cho...