Tag: phản biện xã hội

MTTQ huyện Nga Sơn phát huy vai trò giám sát và...

0
Phát huy vai trò nòng cốt trong công tác giám sát, phản biện xã hội, những năm qua, Ủy ban MTTQ huyện Nga Sơn...