Tag: phạm pháp

Hiệu quả mô hình “Camera với an ninh – trật tự”...

0
Được triển khai xây dựng từ cuối năm 2020, đến nay sau hơn 1 năm thực hiện, mô hình “Camera với an ninh -...