Tag: OCOP

Nghề nuôi ong – Cơ hội thoát nghèo và làm giàu

0
Với 11 huyện miền núi và một số xã miền núi, trung du, Thanh Hóa có nhiều lợi thế phát triển nghề nuôi ong...

Huyện Nga Sơn dẫn đầu toàn tỉnh sản phẩm OCOP

0
Với những chính sách hỗ trợ, kích cầu phù hợp, chương trình" mỗi xã một sản phẩm" đã thu hút được các đơn vị,...