Tag: ô nhiễm

Nga Sơn (Thanh Hóa): Hai trại lợn xả thải trực tiếp...

0
Hai trang trại lợn tại thôn Cần Thanh, xã Nga Hải (huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) nhiều năm qua đang xả nước thải...

Cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường cho người dân...

0
Nga Sơn là một trong những huyện được thực hiện Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn dựa trên kết...