Tag: nuôi tôm

Chuyển đổi đất cói kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy...

0
Như nhiều địa phương ven biển của huyện Nga Sơn, trồng trọt ở xã Nga Tân hàng trăm năm qua chủ yếu vẫn là...

Sản lượng khai thác và nuôi thủy sản của huyện Nga...

0
6 tháng đầu năm 2017, tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản của huyện Nga Sơn đạt hơn 3.100 tấn. Trong...