Tag: nước nhiễm mặn

Người dân Nga Điền phải dùng nước mưa để phục vụ...

0
Theo người dân xã Nga Điền, vài năm qua chưa bao giờ họ được sử dụng nước sạch bởi tình trạng nước biển mặn...