Tag: nộp vũ khí

Vận động nhân dân giao nộp gần 20kg pháo và vũ...

0
Thực hiện đợt cao điểm phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ...