Tag: nông thôn mới nâng cao

Phát triển mô hình sản xuất gắn với xây dựng “xã...

0
Dù được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) từ cuối năm 2017, nhưng chính quyền và nhân dân xã Nga Trường...

Huyện Nga Sơn phấn đấu có 7 xã đạt chuẩn nông...

0
Huyện Nga Sơn hiện có 20/26 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), bình quân số tiêu chí toàn huyện đạt 18,35 tiêu...