Tag: nông thôn mới kiểu mẫu

Nga Sơn chuyển biến sau hơn 2 năm thực hiện nghị...

0
Sau hơn 2 năm thực hiện nghị quyết (NQ) đại hội đảng các cấp, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân huyện Nga Sơn đã...