Tag: nông thôn

Nga Trường: Lấy sản xuất làm nền tảng xây dựng nông...

0
Cuối tháng 10–2020, xã Nga Trường (Nga Sơn) được Hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa bỏ phiếu...

Hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong xây...

0
Trong những năm qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới (XDNTM) được các cấp ủy đảng,...

Thẩm định đạt chuẩn Nông thôn mới cho 3 xã của...

0
Ngày 26 - 12, Đoàn Thẩm định công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM) tỉnh đã tổ chức thẩm định, xét công...

Nga Lĩnh phấn đấu hoàn thành XDNTM nâng cao vào năm...

0
Nga Lĩnh (Nga Sơn - Thanh Hóa) đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (XDNTM) và đón bằng công nhận...

Xây dựng nông thôn mới ở xã Nga Liên

0
Những ngày cuối năm, chúng tôi có dịp về xã Nga Liên (Nga Sơn). Không khí mừng Đảng, mừng xuân Mậu Tuất 2018 hòa...

Tích tụ đất đai, phát triển cây trồng giá trị kinh...

0
Xóa bỏ sự manh mún, nhỏ lẻ để xác lập những vùng chuyên canh cây trồng hàng hóa đã trở thành phong trào sâu...

Nga Sơn: Hiệu quả từ những chính sách kích cầu xây...

0
Là một huyện vùng ven biển còn khó khăn, thời gian qua huyện Nga Sơn đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện Chương...

Thẩm định 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017...

0
Ngày 26-9, Đoàn thẩm định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) tỉnh đã tổ chức thẩm định xét, công nhận đạt...

MTTQ huyện Nga Sơn phát huy vai trò giám sát và...

0
Phát huy vai trò nòng cốt trong công tác giám sát, phản biện xã hội, những năm qua, Ủy ban MTTQ huyện Nga Sơn...

Nga Sơn, Thanh Hoá: Xã Nga Trung vượt “gian nan”, về...

0
Sau 6 năm toàn tâm, toàn lực triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới (NTM), đến ngày hôm nay, người dân và...