Home Tags Nông nghiệp

Tag: nông nghiệp

Huyện Nga Sơn chuyển đổi 113 ha lúa kém hiệu quả...

Trong 6 tháng đầu năm 2019, huyện Nga Sơn giảm 113 ha lúa kém hiệu quả để chuyển sang các cây...

Vùng chuyên canh rau màu xã Nga Trường cho thu nhập...

Xã Nga Trường (Nga Sơn) hiện có 100 ha đất cát pha màu mỡ trên các cánh đồng cao, được người...

Huyện Nga Sơn triển khai nhiều chính sách hỗ trợ xây...

Với xuất phát điểm không cao, nhưng trong quá trình triển khai xây dựng nông thôn mới, huyện Nga Sơn đã có...

Xã Nga Yên duy trì và nâng cao chất lượng các...

“Hoàn thành các tiêu chí đã khó, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí càng khó hơn. Do vậy,...

Xã Nga An vụ đầu tiên thu hoạch măng tây- Bước...

Được công nhận xã NTM đầu tiên của huyện Nga Sơn năm 2013, từ đó đến nay, Ban chỉ đạo xây...

Huyện Nga Sơn có 276 ha cây trồng vụ đông được...

Thông tin từ huyện Nga Sơn cho biết, tính đến cuối tháng 10-2018, các HTX dịch vụ nông nghiệp trên địa...

Huyện Nga Sơn có 276 ha cây trồng vụ đông được...

Thông tin từ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Nga Sơn, cho biết,...

Nga Sơn phát triển mô hình trồng rau trong nhà lưới

Do chủ động chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cơ cấu cây trồng và kịp thời ban hành nhiều cơ...

Chi trả bảo an tín dụng cho khách hàng vay vốn...

Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp - Chi nhánh Thanh Hóa (ABIC Thanh...

Huyện Nga Sơn tập trung sản xuất vụ Đông 2018 –...

Hiện nay, huyện Nga Sơn đang khẩn trương thu hoạch lúa mùa, chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho...