Tag: nợ

Giám đốc phòng khám đa khoa mang xe cấp cứu đi…...

0
Vợ chồng chị A. đã vay ông Xuân một khoản tiền nhưng chưa có để trả. Đến thời hạn, ông Xuân mang xe cấp...