Tags Nhiệm vụ

Tag: nhiệm vụ

Đảng bộ Nga Sơn: Lãnh đạo thực hiện hiệu quả Nghị...

Để thực hiện Nghị quyết Đảng bộ huyện Nga Sơn lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ đã...

Huyện Nga Sơn hoàn thành 18/18 chỉ tiêu phát triển năm...

Sáng 7 - 12, Huyện ủy Nga Sơn đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ...

Công an huyện Nga Sơn: Triển khai nhiệm vụ công tác...

Ngày 26/2/2018, Công an huyện Nga Sơn đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công...