Tag: nhân lực

Tăng cường liên kết đào tạo nghề nâng cao chất lượng...

0
Dự báo trong giai đoạn từ nay đến năm 2030, trên 1,5 triệu người ở Thanh Hóa sẽ cần đến đào tạo nghề. Nguyên...